Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 8.20 – 9.05

9.55 – 10.10

11.45 – 12.00

Wtorek 8.20 – 9.05

9.55 – 10.10

11.45 – 12.45

Środa 7.30 – 8.15

9.55 – 10.10

11.45 – 12.00

Piątek 7.30 – 8.15

9.55 – 10.10

11.45 – 12.00

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł, wietrzyć salę.
 5. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 6. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 7. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co  między osobami przebywającymi w bibliotece.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW  KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka Narodowa rekomenduje :

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, itp.) wirus jest aktywny do 48 godzin (dwie  doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).

        Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK:

 1. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na specjalnie do tego przygotowany stół.
 2. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 3. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

       4 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

       5 Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

       6 Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA  PODRĘCZNIKÓW :

 1. Wychowawca powiadamia uczniów o terminach zwrotów podręczników.
 2. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez wychowawcę i  bibliotekarza w ustalonym terminie.
 4. Podręczniki  będą zwracane  u wychowawcy w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole .
 5. Wychowawca wyznacza miejsce składowania oddawanych podręczników.
 6. Osoby dokonujące zwrotu podręczników  muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.

Skip to content