Czym jest przemoc?

1. Co to jest przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

2. Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

Każdy członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym
— żona — mąż — partnerka lub partner w związku nieformalnym — dzieci — osoby starsze lub chore — osoby z niepełnosprawnością fizyczną czy intelektualną

3. Najczęstsze formy przemocy w rodzinie

Przemoc fizyczna:
— bicie — popychanie — kopanie — duszenie — bicie przedmiotami — parzenie — policzkowanie…
Przemoc psychiczna:
— wyśmiewanie — szydzenie — łżenie — okazywanie braku szacunku — poddawanie stałej krytyce — kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc seksualna:
— wymuszanie pożycia seksualnego — wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych — wymuszanie seksu z osobami trzecimi…
Inny rodzaj przemocy:
— zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych — uniemożliwienie podjęcia pracy — niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych…
— niszczenie rzeczy osobistych — demolowanie mieszkania — wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie — pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb — zmuszanie do picia alkoholu — zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIETAJ PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY!!!
SPRAWCA SAM Z SIEBIE NIE ZAPRZESTANIE STOSOWANIA PRZEMOCY
Jeżeli doznajesz takich powyżej opisanych zachowań –
powiadom Policję, dzwoniąc na numer 112 lub zawiadom prokuraturę.
Jeśli zostałaś lub zostałeś pobity poproś od lekarza o zaświadczenie

Skip to content