Świetlica

Podstawowym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Do innych celów świetlicy szkolnej należy:

  • przygotowanie dziecka do kulturalnego i wrażliwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • wytworzenie w nim postawy koleżeństwa i poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • wspieranie rozwoju intelektualnego i twórczego ucznia,
  • pogłębianie wrażliwości dziecka na piękno przyrody,
  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
  • wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
DZIEŃ TYGODNIA GODZINA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
poniedziałek 12.50 – 13.50 p. Barbara Lisoń
13.50 – 15.50 p. Barbara Lisoń
wtorek 12.50 – 13.50 p. Natalia Bigas
13.50 – 15.50 p. Natalia Bigas
środa 12.50 – 13.50 p. Sebastian Żymła
13.50 – 15.50 p. Sebastian Żymła
czwartek 12.50 – 13.50 p. Barbara Lisoń
13.50 – 15.50 p. Barbara Lisoń
piątek 12.50 – 13.50 p. Natalia Bigas
13.50 – 15.50 p. Natalia Bigas
Skip to content