Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Kacper Szczotka
Z-ca przewodniczącego: Alicja Roskosz
Sekretarz: Julian Kinder
Skarbnik: Amelia Schymanietz

Opiekunem Samorządu uczniowskiego jest p. Jan Dziubałtowski

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Kamila Adamska

Skip to content