Historia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach znajduje się w bardzo starej śląskiej wsi, o której pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w.

Pierwsza murowana szkoła powstała w tej miejscowości w XVIII w. Według źródeł historycznych nauczano w niej także po polsku aż do końca lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Obecny budynek szkolny pochodzi z końca XIX w. Szkoła funkcjonuje w nim od 1946 r. Dzięki remontowi i rozbudowie w latach 1997 – 2001 wzbogaciła się o nową część dydaktyczną oraz kompleks sportowy. W tym czasie przeniesiono do starej wyremontowanej części budynku przedszkole, które stanowi odrębną placówkę. Organem prowadzącym dla PSP w Boguszycach jest Gmina Prószków. Szkoła obecnie została przekształcona w zespół szkolno-przedszkolny.

Skip to content