Zajęcia pozalekcyjne

L.P. Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa kółka/zajęć Termin Klasa
1. Żymła Sebastian SKS Piątek

12.50-13.35

I-IV
Skip to content