Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu jest realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00.

7.00– 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Dzieci podejmują działalność zabawową, usamodzielniają się, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw, doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych, są aktywne w zakresie organizacji swojego życia; ćwiczenia graficzne, gry planszowe. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę, logiczne myślenie;

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna wspomagająca ich rozwój (stymulująco – kompensacyjna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym).

8.00 – 8.15 Rozwijanie aktywność ruchowej- uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, ćwiczenia poranne
8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne; dzieci nabywają i utrwalają nawyki higieniczne
8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • pełnienie dziecięcych dyżurów
 • kulturalne zachowanie się przy stole.
 • Mycie zębów
9.00 –10.00 Zajęcia dydaktyczne – kierowane prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej , zabawa ruchowa .
10.00 – 11.15 Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

*w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali

11.15 – 12.00 Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

OBIAD

 • kulturalne i estetyczne spożywanie posiłków
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami ,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pełnienie dziecięcych dyżurów
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
12.00 – 12.30 Relaksacja – Odpoczynek poobiedni, wyciszenie i rozluźnienie, elementy muzykoterapii, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.

 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej
 • Słuchamy muzyki relaksacyjnej oraz utworów muzyki poważnej
 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie wykonując np. dziecięce masażyki na plecach kolegów i koleżanek
 • Bawimy się w zabawy paluszkowe
 • Ćwiczenia artykulacyjne.
12.30 – 13.00 Samodzielne oglądanie bajek i czasopism dla dzieci; układanie puzzli; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, gry planszowe, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość , uwagę, logiczne myślenie
13.00 – 13.50 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczne; dzieci nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;
14.00 – 14.30 PODWIECZOREK

 • wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłku
 • używania zwrotów grzecznościowych
14.30 – 16.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci do domu pod opieką rodziców lub osób upoważnionych. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

W zależności od pogody zabawy dowolne na świeżym powietrzu

Skip to content