Kadra Szkoły
Dyrektorem ZSP Boguszyce jest mgr Alina Wasilewska
mgr Kamila Adamska matematyka, fizyka
mgr Natalia Bigas religia
mgr Ewa Binkowska – Pawlaczek psycholog
mgr Teresa Blachucik język niemiecki, muzyka, WHiK
mgr Jan Dziubałtowski język angielski
mgr inż. Róża Kiełbasa przyroda, biologia
mgr Anna Kwaśniewicz edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr Barbara Lisoń język niemiecki, plastyka, muzyka
mgr Małgorzata Matczak edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
mgr Monika Mazurkiewicz język angielski
mgr Adam Oszek chemia, informatyka, technika
mgr Justyna Piernikarska pedagog, logopeda, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe
mgr Beata Romaniszyn edukacja wczesnoszkolna, zajęcia biblioteczne
mgr Jerzy Sowiński historia, geografia
mgr Marzena Świeczewska współorganizowanie kształcenia
mgr Alina Wasilewska historia, WDŻ
mgr Izabela Zajkowska-Gajos język polski
mgr Sebastian Żymła wychowanie fizyczne
Skip to content