Informacja nt. nauki zdalnej

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonymi w naszym kraju nowymi obostrzeniami od poniedziałku 26.10.2020 r. klasy IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Lekcje będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem poprzez platformę Microsoft Teams. 

Lekcje dla uczniów klas I-III odbywają się bez zmian w trybie stacjonarnym.

Świetlica szkolna działa zgodnie z planem.

Prosimy pamiętać, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia w godzinach 8.00 – 16.00 mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej  (nie dotyczy osób, które przemieszczają się w celu dotarcia do szkoły lub placówki oświatowej albo wracają z niej do miejsca zamieszkania).

Ewentualne dalsze informacje będą przekazywane poprzez e-dziennik.

Skip to content