Zajęcia indywidualne z wykorzystaniem okularów VR

Zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” okulary VR (Virtual Reality) są urządzeniem do odtwarzania rzeczywistości wirtualnej. W naszej placówce stosujemy je nie tylko do zajęć grupowych, ale również podczas zajęć indywidualnych. Wykorzystane podczas niedawnych zajęć z biologii okulary VR, poprzez interaktywne programy edukacyjne i symulacje, pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w sposób ciekawy i atrakcyjny.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content