Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach kolejny rok realizuje kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Celem akcji jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Skip to content