Nabór do przedszkola

Szanowni Państwo, w celu zapisania dziecka do przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola – DOC
  • Oświadczenie – samotny rodzic – DOC 
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – DOC
  • Oświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym – DOC
  • Oświadczenie o rodzeństwie (kontynuacja) – DOC
  • Oświadczenie o wielodzietności – DOC

 

Uwaga Rodzice!

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy dołączyć:

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wydane przez wójta, burmistrza).

 

Leave a comment

Skip to content