Akcja charytatywna

W listopadzie 2023 roku uczniowie klasy 7 wraz z nauczycielem wspomagającym zorganizowali akcję charytatywną na rzecz Łaźni Caritas dla Osób Bezdomnych w Opolu. Akcja miała charakter zbiórki trwającej dwa tygodnie. Celem akcji było niesienie pomocy potrzebującym, kształtowanie postawy empatii i odpowiedzialności. O zbiórce poinformowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ogłaszając informację we wszystkich klasach. Następnie informację przekazano również wszystkim rodzicom i wychowawcom poprzez e-dziennik.
Łaźnia działa od 2016 roku i pozbawia wielu osób symptomów społecznego wykluczenia. Z łaźni korzystają bezdomni, dla których jest ona jedynym miejscem, gdzie mogą zadbać o higienę oraz otrzymać dodatkowe wsparcie.
Przez ustalony czas udało się zebrać najpotrzebniejsze rzeczy tj. środki higieny osobistej, kosmetyki, odzież, suchy prowiant. Następnie przyniesione rzeczy zostały posegregowane, opisane oraz spakowane do toreb i kartonów.
11 grudnia 2023 roku dwoje uczniów klasy 7 wraz z przedstawicielem rodziców i nauczycielem koordynującym akcję pojechali do siedziby Caritas w celu zawiezienia zebranych darów. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i oprowadzeni po siedzibie. Dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu łaźni i pomocy, którą udziela Caritas Diecezji Opolskiej wszystkim potrzebującym.
Bardzo dziękujemy w imieniu Caritas w Opolu wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w zbiórkę.

Skip to content