Konkurs artystyczny promujący Dzień Ziemi 2024

„Planeta kontra plastik”

Tematem konkursu jest ochrona Ziemi, planety i klimatu przedstawiona w formie:
– plakatu w formacie A3,
– zdjęcia, kolażu fotograficznego w formacie A3
– przedmiotu użytkowego wykonanego z surowców wtórnych ( ozdoba
ogrodowa, pojemnik na doniczkę, zabawka itp.)

1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach.

2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkoły w dwóch kategoriach
wiekowych:
a) klasy 1-3
b) klasy 4-7

3. Cele konkursu:
– uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia i potrzeby Ziemi, klimatu,
– zwrócenie uwagi na skutki zmian klimatycznych i wpływ działalności człowieka
na środowisko,
– zachęcanie do aktywnej postawy na rzecz środowiska,
– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności.

4. Warunki uczestnictwa:
– uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne w formacie A3 przy
zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż,
grafika komputerowa, techniki mieszane) lub przedmioty użytkowe z
surowców wtórnych,
– prace muszą być pracami autorskimi,
– zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu,
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
– każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy):
imię i nazwisko autora, klasa
– uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione
otrzymają dyplomy i nagrody

5. Terminarz:
– prace na konkurs należy oddać do dnia 17 kwietnia do P. Ewy Wiśniewskiej
lub wychowawcy klasy,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 kwietnia na gazetce szkolnej i
stronie szkoły.

6. Uwagi ogólne:
– udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach. Dane dziecka: imię,
nazwisko, klasa mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na
wystawie.
– dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Koordynator konkursu
Ewa Wiśniewska

Skip to content