Konkurs plastyczny – zakładka do książki

Działanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Konkurs plastyczny dla uczniów klasy II i III pt.: „By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą”.

„…Nie zaginaj rogów,
używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…”

Konkurs plastyczny skierowany został do uczniów klasy II i III . Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i świadomości poszanowania książek. Zadaniem uczestników było wykonanie zakładki dowolną techniką plastyczną oraz użycie płaskich materiałów nie brudzących i nie niszczących książek.
Konkurs trwał od 2 X do 13 X 2023 r. Najładniejsze zakładki zostały wybrane i wręczone uczniom klasy I podczas uroczystego apelu z okazji Pasowania na Czytelnika biblioteki szkolnej.

Skip to content