Konkurs profilaktyczny „Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Żyję bez uzależnień”

Dnia 13 grudnia 2022 r. odbył się uroczysty  apel w szkole, na którym uczniowie zostali nagrodzeni za udział w szkolnym konkursie profilaktycznym pt.: „Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Żyję bez uzależnień”. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VIII, w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.
Celem konkursu było:
– promowanie pozytywnej profilaktyki,
– propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych,
– podniesienie kompetencji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień,
– poszerzenie wiedzy o alternatywnych sposobach spędzania czasu wolnego,
– pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie”,
– wykształcenie zachowań asertywnych.
Na konkurs napłynęły ciekawe, pomysłowe i twórcze prace. Jury po długich naradach nagrodziło następujące prace:
I miejsce – Martyna Piechaczek kl. V
II miejsce – Paulina Panusz kl. V
III miejsce – Wiktoria Wystrach kl. IV
Wyróżnienie:
Hanna Słowińska kl. V,
Alicja Roskosz kl V,
Paweł Schimassek kl. VI.
Zwycięskie i wyróżnione prace plastyczne są zawieszone na tablicy w holu szkoły.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.
Jury:
Marzena Świeczewska
Barbara Lisoń
Justyna Piernikarska
Skip to content