Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2.
Jest to program uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy
zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Priorytet 3 to min. :zakup nowości wydawniczych, wyposażenia do placówek wychowania
przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz na realizację działań promujących
czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących
czytelnictwo).

Skip to content