Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

Działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnika organizowane w dniach od 2 X do 13 X 2023r.
W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych.
Od 2 do 13 października 2023r. odbywały się spotkania uczniów w szkolnej bibliotece przygotowujące ich do uroczystego Pasowania na Czytelników Biblioteki szkolnej. Uczniowie poznali regulamin wypożyczania książek i zasady korzystania z biblioteki szkolnej.
Podczas spotkań rozwiązywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek, rozwiązywali rebusy, układali bajkowe puzzle na czas, słuchali fragmentów bajek i lektur. Podsumowaniem zajęć było założenie uczniom kart czytelnika i złożenie uroczystego przyrzeczenia, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Wszystkie spotkania przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze i myślę, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Natomiast uroczyste Pasowanie na Czytelnika odbyło się podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 X 2023r w obecności wszystkich uczniów i rodziców pierwszoklasistów. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom , który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu, a uczniowie klasy II i III wręczyli im zakładki do książek, które wykonali własnoręcznie.

Skip to content