Podsumowanie I semestru

Pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024 minął błyskawicznie, dlatego w dniu 8 lutego wszyscy uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na apelu, aby podsumować pracę w I półroczu. Pod przewodnictwem Pani Dyrektor oraz wychowawców poszczególnych klas podziękowano wszystkim uczniom za włożoną pracę oraz wysiłek w czasie I semestru, a także wyróżniono uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen oraz reprezentowali szkołę w licznych konkursach, projektach i zawodach sportowych.

Skip to content