Projekt edukacyjny „W krainie wierszy”

Projekt edukacyjny „W krainie wierszy” – realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 na lata 2021-2025

W październiku od 2 do 16 realizowano w kl. II projekt edukacyjny: pt. „W krainie wierszy” – tematycznie związany z czytaniem książek oraz zachęcaniem do czytania wierszy. W celu realizacji projektu dzieci zapoznane zostały z twórczością autorów piszących wiersze oraz z wierszami tworzonymi przez uczniów. Kolejnym etapem realizacji projektu była nauka na pamięć wybranego wiersza i zaprezentowanie go na forum grupy. Zadanie to miało na celu trening pamięci, oraz doskonalenie umiejętności prezentowania swoich efektów pracy i przezwyciężania wstydu i tremy.
W ramach projektu dzieci wykonały ilustrację techniką dowolną do ulubionego wiersza o książce. Z prac stworzona została wystawa w klasie 2. Uczniowie spróbowali też swoich sił w tworzeniu wierszy i próbowali ułożyć krótkie rymowanki na dowolny temat.
Podsumowaniem projektu było przedstawienie wierszy podczas Pasowania uczniów klasy I na Czytelnika biblioteki szkolnej.

Cele ogólne projektu
– promocja dziecięcej literatury
– rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci
– wiązanie treści wiersza z różnymi formami ekspresji: plastyczną, muzyczną ruchową
– budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– bogacenie słownictwa dzieci
– kształtowanie pozytywnych uczuć estetycznych
– budzenie wyobraźni dziecka

Skip to content