Projekt „Jestem uczniem”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy I od 2.10 do 16.10 2023 roku realizowali swój projekt „Jestem uczniem”. Głównym celem projektu było promowanie literatury dziecięcej, budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz włączenie uczniów klasy I do społeczności uczniowskiej szkoły. Uczniowie w ramach projektu m.in. odwiedzili bibliotekę szkolną, poznali wiersze o tematyce szkolnej, uczyli się wierszy na pamięć, swobodnie poruszali się po scenie i śpiewali piosenki. Wynikiem podjętych działań była inscenizacja pt. „Jestem uczniem” zaprezentowana w Dniu Nauczyciela całej społeczności szkolnej i przybyłym rodzicom.
A. Kwaśniewicz

Skip to content