Spotkanie z rodzicami

W maju nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU CZYTELNICTWA”. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest
podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz  rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych. Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób
szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu. Zadaniem
szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem
atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby i
pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. Trzeba tu wyraźnie podkreślić,
że wychowanie do lektury nie należy wyłącznie do zadań szkoły. Wymaga ono
powszechnego zainteresowania. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców i
różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły
na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

W dniu 14 września 2023 roku odbyło się spotkanie dla rodziców. Podczas
spotkania wychowawcy klas poinformowali rodziców o przystąpieniu naszej szkoły do
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, który ma na celu
zachęcić dzieci do sięgania po książki i czytania ich. Przedstawiono działania, konkursy i
wydarzenia, które będą miały miejsce w związku z realizacją zadań w ramach programu oraz
krótka prelekcja nt. ”Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży”- min. jak ważne jest
wspólne czytanie dla ich dzieci i jakie są pozytywne skutki takiego działania. Ponadto zostało
rodzicom przekazane, że w naszej szkole nadal znajduje się gazetka „Strefa Rodzi”, gdzie
mogą zapoznać się z różnymi poradami dotyczącymi „dlaczego warto czytać książki” oraz
poznać listę polecanych książek przez bibliotekę dziecięcą.

Pedagog szkolny Justyna Piernikarska
nauczyciel bibliotekarz Beata Romaniszyn

Skip to content