Świetlicowe czytanie nowości

Od 2 do 31 października 2023r w świetlicy szkolnej nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe zaangażowali się w akcję głośnego czytani pod hasłem: Świetlicowe czytanie nowości. Czytali dzieciom bajki, wiersze i fragmenty książek , zaangażowali również uczniów do wspólnego czytania i upowszechniania czytelnictwa w ramach przystąpienia szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem było zachęcenie dzieci do czytania, korzystania z biblioteki szkolnej oraz zapoznanie z nowymi pozycjami książkowymi zakupionymi do biblioteki w ramach tego programu. Zachęcano także uczniów do przynoszenia swoich ulubionych książek i ich prezentacji na forum świetlicy. Czytano min książki: „Nudzimisie” Rafała Klimczaka i „Opowieści o tym, co w życiu ważne” Marka Michalaka. Czytano z odpowiednią intonacją, wybierano taki koniec fragmentu, który wzbudzał ciekawość do poznania dalszego ciągu. Starano się, aby głośne czytanie stało się rytuałem zajęć świetlicowych i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością. Akcja rozbudziła zainteresowania czytelnicze wielu uczniów. Uczniowie odwiedzają bibliotekę szkolną i wypożyczają kolejne części czytanych na świetlicy książek.

Skip to content