Warsztaty profilaktyczne dla klas V, VI i VII

10 stycznia 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas: V, VI i VII pt. Hejting w sieci – stop mowie nienawiści oraz w warsztatach profilaktycznych pt. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, organizowanych przez Polskie Centrum Profilaktyki. Uczniowie brali czynny udział w powyższych warsztatach w ramach profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

Skip to content