Warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci

W dniu 19 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach I-VII przez profesjonalnych ratowników medycznych. Akcja profilaktyczna została zorganizowana za pośrednictwem Rady Rodziców i miała na celu nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i przygotowania uczniów do bezpiecznego spędzenia wakacji.

Skip to content