Wykonanie prac z drewna w klasach piątej i szóstej

Uczniowie klas: piątej i szóstej na lekach techniki zapoznali się z właściwościami i zasadami
obróbki drewna. Wykonali statywy na probówki oraz pomysłowe ozdoby z tego materiału.

Skip to content